Moodle Formació de professors:

Adults

Aprèn anglès > Adults

Els nostres cursos per a adults estan dissenyats per a professionals, estudiants universitaris i qualsevol persona que necessiti l’anglès per a temes laborals, estudis, viatges o, fins i tot, només per plaer.

A les classes els nostres professors parlen només anglès, per tant durant tota la classe els alumnes estan desenvolupant l’habilitat d’entendre l’anglès real, parlat amb accent nadiu i riquesa de vocabulari. És com estar immers en el país durant la classe i s’espera que l’alumne s’esforci a comunicar-se fent frases i preguntes en anglès perquè el professor l’entengui, per tal de millorar l’anglès parlat.

A cada classe s’aprèn vocabulari, gramàtica, etc. però la prioritat és posar-ho a la pràctica i ajudar l’alumne a parlar i entendre l’anglès. Les classes són variades, dinàmiques i molt interactives i disposem de projector interactiu a totes elles per crear un entorn més actiu. Els professors utilitzen jocs, textos interessants i material audiovisual per facilitar l’aprenentatge i assegurar-ne l’assimilació.

Els nostres cursos estan clarament estructurats i programats. Cada nivell segueix un llibre, completat per activitats audiovisuals i un altre llibre de lectura. Els estudiants reben tasques setmanals per consolidar la feina feta a classe. Regularment, s’avalua el progrés de l’estudiant amb proves i exàmens.

Gràcies al nostre mètode rigorós i de qualitat de l’ensenyament de  l’anglès, de la seva avaluació i seguiment, Cambridge School ha estat escollida com l’únic Centre Acreditat per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona

Aprender con profesores nativos ofrece, entre otras, la ventaja de una perfecta corrección de pronunciación y la selección natural de vocabulario.

Las clases son variadas, dinámicas y muy interactivas y disponemos de proyector interactivo en todas ellas para crear un entorno más activo. Los profesores utilizan juegos, textos interesantes y material audiovisual para facilitar el aprendizaje y asegurar la asimilación.

Nuestros cursos están claramente estructurados y programados. Cada nivel sigue un libro, completado por actividades audiovisuales y otro libro de lectura. Los estudiantes reciben tareas semanales para consolidar el trabajo hecho en clase. Regularmente, se evalúa el progreso del estudiante con pruebas y exámenes.

Gracias a nuestro método riguroso y de calidad de la enseñanza del inglés, de su evaluación y seguimiento, Cambridge School ha sido elegida como el único Centro Acreditado por la Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona

Els nostres punts forts

  • Tots els nostres professors són professionals qualificats i nadius.
  • A les classes tenim grups reduïts (mínim 5 alumnes i amb una mitjana de 8-10), per tal d'assegurar la pràctica oral de cada estudiant i el seu seguiment.
  • Seguim un prestigiós mètode educatiu, programat i amb un sistemàtic seguiment de l’alumne.
  • Sistema de formació continuada setmanal dels nostres professores per garantir el nivell de qualitat de l’ensenyament.
  • Preparem per als exàmens oficials de Cambridge amb excel·lents resultats: 3.500 exàmens aprovats en menys de quinze anys.
  • A final de curs, si l'alumne ha aprovat, obté el certificat de la Universitat de Barcelona (EIM), amb el nivell adquirit segons el Marc Comú Europeu de les Llengües.

Cursos i horaris


Cursos intensius estiu


Classes particulars


Aprèn a l’estranger


Treballa a l'estranger


Nivells


Prova el teu nivell