Moodle Formació de professors:

1-5 anys

Aprèn anglès > 1 a 5 anys

A Cambridge School els nens comencen des de petits aprenent anglès d’una manera natural i espontània, mitjançant jocs, diàlegs, cançons, amb el “Mètode comunicatiu”, un mètode educatiu que persegueix que els estudiants siguin capaços de comunicar-se.

La introducció a l’anglès és progressiva al llarg de la vida acadèmica del nen/jove: a Infantil amb 1h o 2h a la setmana, a partir de Primària amb 2h o 3h a la setmana i ja d’adolescents amb 3h a la setmana.

Objectius

  • Fer créixer una actitud positiva cap a l’anglès en el nen.
  • Aportar un coneixement bàsic del vocabulari ifrases fetes.
  • Aconseguir ràpidament la comprensió del’anglès de forma natural, com si fos l’idioma matern.

Metodologia

La metodologia utilitzada es basa en la manera com els nens aprenen la seva primera llengua:

  1. Entenen el que el professor els diuen en anglès sense necessitat de traduir.
  2. El que el professor diu sempre té algun propòsit comunicatiu (per exemple, “listen, please”)
  3. S’utilitza un lèxic molt senzill i es repeteix molt (com fan els adults automàticament quan parlen amb els nens en la seva primera llengua)

El fet que tots els professors són nadius els exposa a una perfecta pronunciació de la llengua i la selecció natural del vocabulari.

També es basa en la importància del context: el vocabulari que es presenta surt del context del conte i les aventures dels seus protagonistes, amb qui els nens s’identifiquen molt ràpidament i hi tenen un vincle emocional.

També es basa en el moviment, ja que l’aprenentatge dels nens a aquesta edat és principalment kinestèsic, fet que significa que aprenen a través del moviment i del sentit tàctil. Fan mímica, accions, manipulen adhesius i “pop-outs”, petites joguines de paper que vénen amb el llibre, etc.

I finalment en la música i el ritme. Totes les classes comence amb música i els nens escolten i canten cançons i alhora fan accions. 

Seguiment

Els pares reben un informe escrit cada trimestre sobre el progrés i la conducta i a cada curs  se’ls convida a dues reunions individuals amb el professor. 

Els nostres punts forts

  • Tots els nostres professors són professionals qualificats i nadius.
  • A les classes hi ha grups reduïts de màxim 6 alumnes a Baby English, i una mitjana de 8-10 alumnes a Infantil.
  • Amb classes 100% en anglès, els nens s’exposen a la llengua d’una forma natural i espontània, tal com aprenen la seva primera llengua.
  • Els pares són informats de la integració del seu fill/a al grup, del seu comportament i progrés per mitjà d’informes periòdics escrits i entrevistes personals semestrals amb els professors.

Cursos i horaris


Classes particulars


Casals d’estiu


First Start