Moodle Formació de professors:

6-11 anys

Aprèn anglès > 6 a 11 anys

Els primers anys fan 2 hores de classe a la setmana, ja siguin seguides o repartides en 2 dies. A partir del curs N5, passen a fer 3 hores a la setmana. Durant aquesta fase del seu aprenentatge, aprenen a llegir i escriure en anglès. A més, amplien el seu vocabulari i aprenen a utilitzar estructures i temps verbals bàsics de l’idioma. A classe practiquen la llengua amb una gran varietat de tècniques entretingudes. A partir del tercer curs fan deures a casa cada setmana sobre allò que han après a classe. Durant aquesta etapa també oferim la possibilitat que els nens facin dos exàmens oficials de la Universitat de Cambridge: Starters i Movers.

Objectius

 • Consolidar la base d’anglès del nen/a, que avanci cursos per poder aconseguir un nivell molt més alt del que seria típic per a la seva edat.
 • Ajudar els nens a adquirir un vocabulari d’aproximadament 2.000 paraules claus.
 • Donar confiança als nens en la utilització de les estructures principals de la gramàtica.
 • Desenvolupar l’escolta elemental i les habilitats d’expressió oral i escrita.
 • Insistir en una ortografia exacta.
 • Iniciar els nens en els exàmens oficials de Cambridge, amb la possibilitat de Starters i Movers.
 • Obtenció del certificat de la Universitat de Barcelona (EIM) a partir del nivell N5 i a N6, acreditant el nivell adquirit segons el Marc Comú Europeu de les Llengües.

Metodologia

A les classes els nostres professors parlen només anglès, per tant durant tota la classe els alumnes estan desenvolupant l’habilitat d’entendre l’anglès real, parlat amb accent nadiu i riquesa de vocabulari. És com estar immers en el país durant la classe i s’espera que l’alumne s’esforci a comunicar-se fent frases i preguntes en anglès perquè el professor l’entengui, per tal de millorar l’anglès parlat.

A cada classe s’aprèn vocabulari, gramàtica, etc. però la prioritat és posar-ho a la pràctica i ajudar l’alumne a parlar i entendre l’anglès.

Les classes són variades, dinàmiques i molt interactives i disposem de projector interactiu a totes elles per crear un entorn més actiu. Els professors utilitzen jocs, textos interessants i material audiovisual per facilitar l’aprenentatge i assegurar-ne la seva assimilació.

Els nostres cursos estan clarament estructurats i programats. Cada nivell segueix un llibre, complementat per material multimèdia i un altre llibre de lectura. Els estudiants a partir de 3r tenen uns deures setmanals per consolidar la feina feta a classe. 

Avaluació i seguiment

 • El progrés dels nens és controlat regularment per mitjà de tasques escrites amb nota, amb controls mensuals, i en el cas dels nens de 10 i 11 anys, amb exàmens semestrals.
 • Els pares reben un informe escrit cada trimestre sobre el progrés i la conducta i a cada curso se’ls convida a dues reunions individuals amb el professor. 

Els nostres punts forts

 • Tots els nostres professors són professionals qualificats i nadius.
 • Grups reduïts de mínim 5 alumnes, amb una mitjana de 8-10 alumnes, assegurant la pràctica oral de cada estudiant i el seu seguiment.
 • Els pares són informats de la integració del seu fill/a al grup, del seu comportament i progrés per mitjà d’informes periòdics escrits i entrevistes personals semestrals amb els professors.
 • Obtenció del certificat de la Universitat de Barcelona (EIM) a partir de N5 amb el nivell adquirit segons el Marc Comú Europeu de les Llengües.

Cursos i horaris


Classes particulars


Exàmens oficials


Casals d’estiu


Colònies d’estiu


Nivells