Moodle Formació de professors:

Empreses

A Cambridge School garantim un alt retorn en la inversió en formació d’idiomes dels empleats: el progrés dels estudiants està assegurat amb un seguiment molt proper i uns resultats mesurables.

Soms conscients que el temps dels teus empleats és valuós, i per tant optimitzem la seva dedicació a l’aprenentatge d’idiomes amb programes estructurats i uns objectius clars.

Cambridge School és l’opció d’ensenyament d’idiomes de qualitat: més de 30 anys d’experiència ens avalen com l’escola d’idiomes de referència del Vallès Oriental i rodalies.

Metodologia Cambridge: com treballem

  • Mètode comunicatiu: Es fa èmfasi en les competències comunicatives perquè l’alumne parli la llengua d’aprenentatge des del primer dia de classe. L’objectiu és la immersió total en l’idioma, simulant l’aprenentatge d’una llengua materna.
  • Classes dinàmiques: Amb èmfasi en la interacció entre els alumnes i amb el professor, simulant situacions reals del dia a dia de l’empresa mitjançant activitats per parelles i en petits grups, alternant el ritme, amb una àmplia varietat d’activitats per aconseguir una classe viva i generar la motivació de l’alumne.
  • Business skills: Enfocament pràctic de les classes en aspectes d’interès dels alumnes (vocabulari de negocis, escriptura d’emails, resolució de problemes, negociació, estratègies de comunicació, etc.). Es treballa el temari al voltant d’expressions i vocabulari relacionats amb els negocis i l’empresa, buscant la perfecció de l’expressió adequada segons el context.
  • Cursos estructurats: Els nostres cursos estan clarament estructurats i programats, seguint el Marc Europeu de Referència Comú (MERC), fet que  permet situar l’alumne en un punt de partida segons el seu nivell inicial i fixar un objectiu i termini concrets cap a on hagi d’arribar.

El grup Cambridge School: Per què confiar en nosaltres

  • Més de 80 professores qualificats i nadius, amb un sistema de formació continuada setmanal per garantir el nivell de qualitat de l’ensenyament.
  • Grups reduïts d’alumnes, assegurant la pràctica oral de cada estudiant i el seu seguiment.
  • Prestigiós mètode educatiu, programat i amb un sistemàtic seguiment de l’alumne.
  • Preparació per a exàmens oficials amb àmplia experiència: més de 2.500 exàmenes aprovats en els darrers quinze anys. Cambridge School és un Exam Preparation Centre de Cambridge English.
  • Única escola d’idiomes de tot el Vallès Oriental escollida com a Centre Acreditat per l’Escola d’Idiomes Moderns de la Universitat de Barcelona, pel seu mètode de qualitat i rigorós.

Paquets de formació


Pla de seguiment


Casos d’èxit / Equip


Pressupost i bonificacions


Traduccions i interpretació