Moodle Formació de professors:

Altres Idiomes

Exàmens oficials > Altres Idiomes

Dins de la nostra formació a altres idiomes, a Cambridge School preparem per a les certificacions més prestigioses i reconegudes de cada llengua.

Exàmens oficials d’alemany

Preparem els nostres alumnes per als prestigiosos exàmens del Goethe Institute, mundialment reconegut i a través de qui es poden obtenir els següents certificats: StartDeutsch i  Goethe Zertifikat (http://www.goethe.de/ins/es/es/mad/lrn/prf.html):

 • Goethe – Zertifikat A1: Start Deutsch 1
 • Goethe –Zertifikat A2: Start Deutsch 2
 • Goethe – Zertifikat B1
 • Goethe – Zertifikat B2
 • Goethe – Zertifikat C1
 • Goethe – Zertifikat C2

Durant els cursos de cada nivell, es prepara els alumnes per a l’examen oficial corresponent. A part, oferim cursos preparatoris de tècniques d’examen dos mesos abans de la convocatòria oficial als candidats inscrits.

Exàmens oficials de francès

Preparem els nostres alumnes per al prestigiós i mundialment reconegut Diplômed’Études en Langue Française (DELF) i el Diplôme Approfondi de LangueFrançaise (DALF) que otorga el Ministeri Francès d’Educació (http://www.ciep.fr/delf-dalf):

 • DELF A1
 • DELF A2
 • DELF B1

 

 • DELF B2
 • DALF C1
 • DALF C2 

Durant els cursos de cada nivell, es prepara els alumnes per a l’examen oficial corresponent. A part, oferim cursos preparatoris de tècniques d’examen dos mesos abans de la convocatòria oficial als candidats inscrits.

Exàmens oficials d’italià

Preparem els nostres alumnes per al prestigiós i internacionalment conegut Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (CELI), otorgat per la Università per Stranieri di Perugia (http://www.cvcl.it/categorie/categoria-14).

Els exàmens es divideixen en 6 nivells d'aptitud: des l'Elemental fins al Superior i segueixen el Marc Europeu de Referència Comú per a les Llengües:

 • CELI Impatto – A1
 • CELI 1 – A2
 • CELI 2 – B1
 • CELI 3 – B2
 • CELI 4 – C1
 • CELI 5 – C2

Durant els cursos de cada nivell, es prepara els alumnes per a l’examen oficial corresponent. A part, oferim cursos preparatoris de tècniques d’examen dos mesos abans de la convocatòria oficial als candidats inscrits.

Exàmens oficials de xinès

Preparem els nostres alumnes per a la convocatòria de les proves de l’Examen Oficial de Xinès HSK (http://www.confuciobarcelona.es/index.php/examenes/examen-hsk) a Barcelona, que organitza la Fundació Institut Confuci de Barcelona en col·laboració amb Casa Àsia, Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat de Barcelona i Universitat d’Estudis Estrangers de Beijing. Aquests exàmens estan dirigits a candidats majors de 14 anys.

L’examen HSK consta de 6 nivells de proves de comprensió oral i escrita:

 • Bàsic: HSK 1 y HSK 2
 • Intermedi: HSK 3 y HSK 4
 • Avançat: HSK 5 y HSK 6

També oferim els exàmens del YCT (Young Chinese Test) per a nens, i que es divideixen en exàmens escrits i exàmens orals independents (http://spanish.hanban.org/tests/node_8219.htm).

Exàmens escrits:

 • YCT nivel 1
 • YCT nivel 2
 • YCT nivel 3
 • YCT nivel 4

Exàmens orals:

 • YCT Oral Elemental
 • YCT Oral Intermedi

Durant els cursos de cada nivell, es prepara els alumnes per a l’examen oficial corresponent. A part, oferim cursos preparatoris de tècniques d’examen dos mesos abans de la convocatòria oficial als candidats inscrits.

Exàmens oficials d’espanyol

Preparem els nostres alumnes per al prestigiós i internacionalment reconegut Diploma de Español como Lengua Extranjera (http://diplomas.cervantes.es/) que atorga el Ministerio de Educación Español amb la col·laboració del Instituto de Cervantes (http://www.cervantes.es/).

Els exàmens es divideixen en 6 nivells:

 • DELE – A1
 • DELE – A2
 • DELE – B1

 

 • DELE – B2
 • DELE – C1
 • DELE – C2

Durant els cursos de cada nivell, es prepara els alumnes per a l’examen oficial corresponent. A part, oferim cursos preparatoris de tècniques d’examen dos mesos abans de la convocatòria oficial als candidats inscrits.

Exàmens oficials de català

Preparem els nostres alumnes de classes de català per als certificats de català de la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya: http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/acreditacio_coneixements/certificats_de_catala/, alguns dels quals són requisits per a l’obtenció de feines o com a funcionariat a la Generalitat.

Hi ha 5 tipus de nivells d’exàmens:

Durant els cursos de cada nivell, es prepara els alumnes per a l’examen oficial corresponent. A part, oferim cursos preparatoris de tècniques d’examen dos mesos abans de la convocatòria oficial als candidats inscrits.