Moodle Formació de professors:

Cambridge Young Learners (YLE)

Exàmens oficials > Cambridge Young Learners

 

Els exàmens Cambridge English Young Learners (YLE) són una sèrie d’exàmens motivadors i divertits, dirigits a nens que cursen educació primària.

Milers de pares d'arreu del món escullen els exàmens YLE per orientar l'aprenentatge dels seus fills i alhora poder comprovar el progrés dels seus fills en l'anglès seguint estàndards reconeguts internacionalment.

A Cambridge School oferim els exàmens Pre A1 Starters i A1 Movers, tots dos basats en activitats que permeten els nens millorar el seu anglès seguint un procés clar.

Per què fer-los?

Per als nens que ja fa uns anys que estudien anglès, els exàmens de Young Learners són una bona oportunitat per:

  • Motivar el seu aprenentatge fixant objectius i mostrant el seu progrés
  • Adquirir confiança en ells mateixos davant d’un examen
  • Desenvolupar el seu anglès oral i escrit

A més, en els exàmens de Young Learners, no hi ha aprovat o suspès: als alumnes se’ls avalua en les tres competències mitjançant uns escuts, i tots ells reben el certificat:

A qui estan destinats?

Els exàmens Cambridge English Young Learners (YLE) estan dirigits a nens que estan a l’educació primària, entre els 7 i 12 anys. Generalment, l’examen Starters està enfocat entre els 8 i 9 anys i el Movers entre els 10 i 11 anys.

En què consisteix?

  • Pre A1 Starters:

Comprensió auditiva: 4 seccions – 20 preguntes – 20 min. aprox.

Lectura i escriptura: 5 seccions – 25 preguntes – 20 min.

Expressió oral: 5 seccions – 3-5 min.

  • A1 Movers:

Comprensió auditiva: 5 seccions – 25 preguntes – 25 min. aprox.

Lectura i escriptura: 6 seccions –40 preguntes – 30 min.

Expressió oral: 4 seccions –5-7 min.

Preparació per als exàmens

Els exàmens Starters i Movers de Young Learners corresponen als nivells N4 i N6 de Cambridge School, respectivament. Al llarg d’aquests dos cursos ja s’incorpora la preparació per a aquests exàmens i al febrer fan un examen simulacre a la mateixa classe per veure si estan preparats per presentar-s’hi. En cas positiu, als alumnes inscrits a l’abril se’ls fa un altre examen simulacre preparatori.

Per a més informació per a pares d’alumnes de Starters i Movers, consulteu la Guia per a famílies i candidats de Cambridge Young Learners English Test”.

Preu, lloc i convocatòries

Els exàmens Pre A1 Starters i A1 Movers tenen un preu de 62€. Si es vol fer l’examen simulacre addicional a l’abril per preparar l’examen, és gratis per als alumnes actuals.

La convocatòria per als exàmens de Young Learners té lloc cada any al maig, en el nostre centre de Granollers.
Per a dates concretes, consulta el calendari de les pròximes convocatòries a “Exàmens oficials”.