Moodle Formació de professors:

ISO 9001

Nosaltres > ISO 9001

El grup Cambridge School té el compromís de proporcionar en tot moment i a tots els clients i alumnes el millor ensenyament possible en idiomes. Amb l’objectiu de complir amb els requisits dels clients i els legals i reglamentaris aplicables, el grup Cambridge School aplica un Sistema de Gestió de la Qualitat (SGC) d’acord amb la norma estàndard UNE EN ISO 9001:2008, la legislació particular del sector escola d’idiomes existent.

Aquest compromís és conegut, entès i compartit per totes les persones integrants en tots els nivells de l’organització.

 

A fi d’assegurar-se el compliment dels objectius estratègics de qualitat, el grup Cambridge School decideix:

  • Establir, implementar i mantenir un SGC documentat, l’eficàcia del qual es millori contínuament amb el fi de complir amb els objectius finals d’augmentar la satisfacció de clients, alumnes, empleats i altres parts interessades, d’obtenir una rendibilitat adequada i de demostrar la capacitat de l’organització per proporcionar serveis d’ensenyament que satisfacin els requisits del client i els reglamentaris aplicables.
  • Procurar per la formació i motivació de tots els empleats del grup Cambridge School per tal que cadascú sigui responsable de la Qualitat de la seva pròpia feina.
  • Establir objectius de la Qualitat encaminats cap a la millora contínua, els quals es revisin durant les reunions de Revisió del SGC que realitza periòdicament i l’estat del SGC es comunica al personal mitjançant el corresponent informe o reunió perquè tots en siguin partícips.
  • Adquirir el compromís de proporcionar tots els mitjans materials i humans necessaris per al bon desenvolupament del SGC.
  • Establir les mesures necessàries per assegurar que aquesta declaració es difongui a totes les àrees i nivells de l’Empresa, sigui entesa, aplicada, revisada i posada al dia.
  • Vetllar per l’aplicació d’aquesta Política de la Qualitat y assegurar-la davant dels clients, alumnes i altres parts interessades. 

     

Sarah Edge

Directora General