Moodle Formació de professors:

Metodologia

Nosaltres > Metodologia

A Cambridge School seguim el que es coneix com a 'Mètode Comunicatiu' (Communicative Approach), la metodologia d’aprenentatge d’idiomes desenvolupada en els últims 30 anys i predominant a Europa i a la resta del món:

Amb el 'Mètode Comunicatiu’ els estudiants utilitzen la llengua que estudien des del primer dia de classe. Encara que la gramàtica i el vocabulari s’estudiïn llegint i escrivint, l’èmfasi rau en què els estudiants siguin capaços de comunicar-se, per això, les classes inclouen molta pràctica d’escolta i conversa, sovint en parelles o en petits grups, maximitzant el temps d’escolta i parla de cada estudiant.

metode-comunicatiu-cambridge-school
  • Les classes són variades, dinàmiques i molt interactives. Les nostres aules estan equipades amb un projector interactiu. Els professors utilitzen jocs, textos interessants i material audiovisual per facilitar l’aprenentatge i assegurar-ne l’assimilació.
  • Aprendre amb professors nadius ofereix, entre d’altres, l’avantatge d’un model perfecte de pronunciació i la selecció natural del vocabulari.
  • El nombre mínim d’alumnes per classe és de 5, i la mitjana és d’entre 8 i 10. Les classes petites asseguren la pràctica oral de cada estudiant i el seguiment del procés individual de cadascú per part del professor.
  • Creiem en el "Descobriment Dirigit", amb el qual provoquem que siguin els mateixos alumnes els que treballant, en parelles o grups, descobreixin les normes gramaticals. És aleshores quan el professor aclareix el que no s’entén. D’aquesta manera, gràcies al propi esforç, els alumnes recordaran les normes gramaticals per la seva relació activa en la comprensió de la llengua, i això per descomptat  és molt millor que escoltar passivament les explicacions.
  • Els nostres cursos estan clarament estructurats i programats. Cada nivell segueix un llibre, completat per un vídeo i un altre llibre de lectura. Els estudiants reben tasques setmanals per consolidar la feina feta a classe. Regularment, s’avalua el progrés de l’estudiant amb proves i exàmens.