Moodle Formació de professors:

Responsabilitat social

Nosaltres > Responsabilitat social

A través de la gestió de les nostres escoles d’idiomes, a Cambridge School ens comprometem amb la millora de la societat, donant suport a comunitats més desafavorides amb accions específiques per a la recaptació de fons.

Des del 2015 Cambridge School ha signat un acord amb Mans Unides – delegació del Vallès Oriental, ONG dedicada a l’eradicació de la fam i la pobresa en el Tercer Món. Aquesta adhesió marca el nostre punt d’inici de l’estratègia de Responsabilitat Social, en un compromís a aportar fons per als seus projectes i ajudar a la sensibilització dels empleats, alumnes i població en general del Vallès Oriental cap a les causes que hi ha darrere dels projectes de Mans Unides.

La nostra col·laboració

La col·laboració de Cambridge School es materialitza en l’organització de l’obra de teatre de Nadal “Pantomime”, portada a terme per professors i personal de les escoles, la donació de totselsfonsrecaptats a través de famílies i alumnes i una contribució econòmica addicional per part de Cambridge School.

Així mateix, des de Cambridge School donem suport a qualsevol altra iniciativa procedent de professors, alumnes, personal administratiu i directiu per recaptar fons, ajudant amb la promoció i organització de l’acte i contribuint-hi amb una aportació addicional. Algunes d’elles són l’organització de berenars solidaris a les escoles i l’esponsorització dels empleats participants a la Mitja Marató de Granollers.

El projecte d'aquest any

Com cada any, Mans Unides recapta diners per a un projecte solidari. El d'aquest any (2019-20) està enfocat en l’ ‘Apoderament econòmic i social de famílies marginades de 12 pobles d'Anantagiri (a l'Índia)’, i té com a objectiu principal millorar les condicions socials i de vida de les tribus d'aquesta localitat i, molt especialment, reforçar el paper de la dona en el si d'aquestes comunitats.

Aquest projecte està vinculat a la campanya general de Mans Unides 2019, amb la qual es desitja reivindicar la importància de la dona en el segle XXI en aquells llocs en els quals és necessari impulsar aquest tipus d'iniciatives.

Per a dur a terme aquest projecte, la delegació de Mans Unides del Vallès Oriental s'ha proposat reunir 49.819 €, que beneficiaran directament a 550 persones i, de manera indirecta, a 3.500 dins de l'àrea d'Anantagiri.

Gràcies als diners recaptats amb accions com la pantomime de Cambridge School, Mans Unides del Vallès Oriental confia aconseguir l'objectiu previst durant l'any vinent.

El projecte del 2018

El projecte d'aquest any (2018) està centrat en “Lluitar contra l’analfabetisme, amb la millora de les instal·lacions educatives”. El projecte de la delegació del Vallès Oriental en concret es desenvoluparà a Imerinafovoany, un barri perifèric d’Antananarivo, capital de Madagascar.

Situació actual: Aquest barri marginal creix d’una manera alarmant (16% cada any), per l’èxode rural dels camperols i pastors d’arreu del país, que malviuen amb uns 3.000 Ar/dia (0,9 Euros). Per aquest motiu, les escoles i els serveis bàsics són insuficients. Els nouvinguts tenen moltes dificultats per aconseguir escola i poder continuar els estudis. L’escola parroquial de Sant Joan Baptista de Lasalle fa 142 anys que imparteix l’ensenyament a la zona, però va ser construïda amb materials de poca qualitat i les instal·lacions ja són molt antigues i estan malmeses. Un dels edificis, on hi ha 400 alumnes, presenta un alt risc d’esfondrament.

Els objectius: L’objectiu general és lluitar contra l’analfabetisme. Els objectius específics són:        Enderrocar aquest edifici perillós i construir-ne un de nou que permeti acollir els 400 nens i nenes amb les degudes condicions de seguretat i l’equipament adequat. Les famílies que no van poder accedir a l’escola per manca d’espai, ben aviat podran portar-hi els seus fills.

Els costos pugen a 57.793 €, xifra que recaptarà Mans Unides – Vallès Oriental mitjançant accions com les de Cambridge School, i està previst que el projecte es dugui a terme en 1 any.

El projecte del 2017

Aquest 2017 està centrat en el malbaratament dels aliments, amb l’eslògan “1/3 dels nostres aliments acaba a les escombraries: mentrestant, 800 milions de persones continuen patint fam al món”. El projecte en concret de la delegació del Vallès Oriental consisteix en construir i obrir al públic una agrobotiga per completar la recuperació del cultiu del cafè, del cacau i la producció de xocolata.

La zona d’acció és el poble rural de Comalcalco/Tuxtla, en una zona deprimida del sud-est mexicà. En aquesta àrea, el 46% de les persones estan afectades per una pobresa extrema (més d’11 milions de persones) i amb grans diferències econòmiques, violència i corrupció.

És per això que s’ha iniciat un projecte de formació i capacitació en el cultiu del cacau i la xocolata per ajudar a sortir de l’extrema pobresa, aconseguint també la terra necessària per conrear. Els beneficiaris són 303 camperols que ara es dediquen a conrear, socis treballadors, i indirectament les seves famílies, amb 1.500 persones.

 

 

L’ajut de Mans Unides finançarà la construcció de l’edifici de l’agrobotiga, els equips materials i les despeses del material, perquè es puguin vendre els productes conreats, amb preus competitius, de qualitat, justos i amb justícia social.

Els costos del projecte pugen a 53.333€, xifra que recaptarà Mans Unides – Vallès Oriental mitjançant accions com les de Cambridge School.

El projecte del 2016

Cada any Mans Unides Vallès Oriental recapta diners per a un projecte diferent. Aquest 2016 consisteix en l’ajut i formació a dones tribals i descastades a la costa oest de l’Índia. En aquesta zona la dona treballa al camp i suporta la càrrega de la casta, la de la classe social i la de gènere. A més, sofreix manca d’igualtat en salaris, discriminació de gènere i violència domèstica. La majoria d’elles són analfabetes i no estan organitzades, i aquest és un dels seus principals problemes.

Les religioses Cross of Chavanod fa 40 anys que ajuden els habitants d'aquests pobles. Des de llavors el Divya Sandan Social Centri, Wadali, s'ha convertit en una organització dedicada al desenvolupament integral de les comunitats pobres i marginades i de les seves famílies.

Actualment aquestes religioses estan treballant als camps de l'educació, capacitació de les dones, desenvolupament dels joves a través de l'aprenentatge de diversos oficis. Tenen un centre de consells, ajudes econòmiques, classes per als nois que han abandonat els estudis, desenvolupament agrícola i programes de subsistència, salut, classes d'informàtica, costura, formació d'associacions de dones i tallers.

L’ajut de Mans Unides abastarà a una població de 3.968 persones que pertanyen a un total de 5 pobles i 10 barris de barraques de la zona. 
​Mitjançant les diverses accions que Cambridge School ha organitzat al llarg del 2016, ha recaptat un total de 4.466€ per al projecte.

Podeu llegir informació més detallada sobre el projecte en aquesta pàgina de Mans Unides: http://www.mansunidesvor.org/muvo_projectes.php?any=16

 

El projecte del 2015

El 2015 el projecte de Mans Unides- Vallès Oriental es va centrar en la construcció de dues escoles d’infantil al sud de la República Islàmica de Mauritània, en dos barris perifèrics de la ciutat de Kaedi que compten amb una població de més de 1.450 famílies.

En general en el país hi ha un alt índex de fracàs i abandonament escolar a la primària, sobretot en el cas de nenes i entre els fills de famílies analfabetes. La primera escola de primària s’ha construït en el barri d’Inity, a l’extrem nord de la ciutat, i la seva població és molt pobra, formada per agricultors i ramaders procedents del camp, d’antics esclaus, etc. La segona escola està al barri de Belel Hawa, un barri nou situat entre el mercat de Kaedi i el barri de Touldé. La seva població és bàsicament d’ètnia pular i igualment molt pobra i sense uns drets bàsics.

Ambdós centres estan equipats amb dues aules, un despatx, un magatzem, una cuina i el tancament de la zona.

En total, gràcies al projecte, 105 nens/es del barri d’Inity i 197 del barri de Belen HAWA d’entre 0 i 6 anys es poden incorporar des d’edat molt primerenca a un entorn escolar, on se’ls estimula amb jocs i aprenentatges bàsics, al mateix temps que reben una alimentació adequada, millorant enormement el seu rendiment, i estan en un espai segur durant el dia mentre les seves mares treballen en activitats per generar ingressos per a la família.

A les fotos es pot veure un dels centres ja en marxa. Gràcies a les diferents accions, Cambridge School ha contribuït amb 1.867€ amb part dels costs del projecte d'instal·lacions i inici.